ST i barnakutsjukvård

Barnakutsjukvård växer fram som en erkänd specialitet i många Europeiska länder just nu och 2011 utkom en omfattande beskrivning av tilläggsspecialiteten ”Pediatric emergency medicine” från ”European board of Pediatrics” och ”European board of Emergency Medicine”. I USA och Kanada har ”Emergency Pediatrics” funnits i ca 10 år som egen specialitet. I vårt grannland Danmark har Akut Pediatrik funnits i ca 2 år som egen tilläggsspecialitet till Barnmedicin.

Barnakutsjukvård behövs i Sverige som egen specialitet för att säkra att barnpatienten mellan 0-18 år får det bästa möjliga omhändertagandet vid akut sjukdom eller trauma på liknande villkor som den vuxna patienten som numera omhändertas av läkare som är specialiserade i Akutsjukvård. Vi anser dessutom att en egen specialitet är grundlaget för framtida utveckling inom ämnet. Detta inkluderar samarbete på både nationellt och internationellt nivå samt forskningsmöjligheter. Detta kommer i sin tur att facilitera rekrytering av läkare som vill arbeta inom barnakutsjukvård. Det finns internationell konsensus om att det akut sjuka barnet bäst tas om hand av ett tvärprofessionellt team som är utbildat inom både Barnmedicin och Akutsjukvård samt kirurgi. Barnakutsjukvård som tilläggsspecialitet kan bidra till att säkra detta. Utifrån ovanstående har SWEPEM´s utbildningsgrupp påbörjat arbetet med att utforma ett treårigt utbildningsprogram inom Barnakutsjukvård.

I väntan på en av Socialstyrelsen godkänd specialitet diskuteras i dagsläget en Fellowship i Barnakutsjukvård, men förslaget är ej färdigt.

Utbildningsplan

Målbeskrivning för barnakutsjukvård


access_time 2020-11-05 16:54:18