Styrelsen

Ordförande:

Malin Ryd Rinder
malin.ryd-rinder@sll.se
070-0017210

Specialist Pediatrik, Överläkare
Funktionsområdeschef, Akutsjukvård Barn
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset

Sekreterare:

Pia Laurin
pia.laurin@vgregion.se
070-9398010

Specialist Pediatrik
Drottning Silvias Barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kassör:

Marie Ramlund
marie.ramlund@skane.se
044-3092458

Specialist Pediatrik, Överläkare
ST-läkare Akutsjukvård
Barn- och ungdomskliniken, Centralsjukhuset Kristianstad

Ledamot:

Johan Smedbäck
johan.smedback@sll.se
070-5872582

ST-läkare Akutsjukvård och Internmedicin
ME Akut, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Ledamot:

Ingunn Olafsdottir
ingunn.olafsdottir@skane.se
0761-707455

Specialist Pediatrik
Skånes Universitetssjukhus

Ledamot:

Johanna Räntfors
johanna.rantfors@vgregion.se
070-2492373

Specialist Barnkirurgi, Överläkare
Drottning Silvias Barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ledamot:

Viktoria Dixon
viktoria.dixon@sll.se
0768-771988

Specialist Pediatrik
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset

Ledamot:

Albano de Juan Plaza
albano.dejuan-plaza@sll.se
070-0028407

Specialist Pediatrik
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset

Ledamot:

Sofia Freland
sofia.freland@regionostergotland.se
070-5868671

Specialist Akutsjukvård
Linköpings Universitetssjukhus

Suppleant:

Pia Malmquist
pia.malmquist@sll.se
070-0028392

Specialist Akutsjukvård och Kirurgi, Överläkare
Funktionsenhetschef, Barnakuten Solna
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset


access_time 2020-11-05 11:20:04

announcement Nyheter

event Kalender