Länkar

PEM Playbook
En mycket bra podcast som tar upp akuta tillstånd hos barn, men även om arbetet runt omkring på en barnakut. Finns även skriftliga sammanfattningar av varje avsnitt.

SWESEMs utbildningsmaterial
Beskriver kunskaper viktiga för akutsjukvård och även hur man kan använda dem för att göra examinationer.

Pediatrikcirkeln
Bra grundläggande inläsning i basal pediatrik. En läscirkel som löper över ett år där man läser kapitel ur en lärobok och sen svarar på frågor.


access_time 2020-11-05 16:56:56

announcement Nyheter

event Kalender