Om oss

SWEPEM är en nystartad förening för att främja och utveckla barnakutsjukvård. De senaste decennierna har akutsjukvård internationellt tagit plats som en egen specialitet och kompetens, och nu även i Sverige. På barnsidan har utvecklingen ännu ej nått så långt, men vissa sjukhus i landet jobbar enligt konceptet att ta hand om alla akut sjuka barn.

Vår förhoppning är att detta i framtiden ska speglas av en motsvarande barnakutläkarspecialitet. I väntan på detta arbetar vi för att sprida kunskap om barnakutsjukvård till pediatriker, akutläkare, barnkirurger och andra läkare som träffar akut sjuka barn.

 


access_time 2018-02-25 18:55:24

event Kalender