Kurs i pediatriskt kliniskt ultraljud, sök till vårens kurs 2024!!!

Datum: 2023-10-23 - 2023-11-30


Nordens första utbildningsprogram i pediatriskt kliniskt ultraljud (point-of-care ultrasound, POCUS) tar emot ansökningar till vårens kurs – vänligen vidarebefordra till intresserade kollegor!

Den pediatriska POCUS kursen på ALB är landets första och hittills enda ultraljudskurs med fokus på barnsjukvården. Vi har utbildat över 100 adepter från olika verksamheter sedan 2018. Kursens fokus ligger på att erbjuda goda grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter inom ”core” applikationsområden. Verksamheter där mer avancerade ultraljudskunskaper behövs kan lätt och smidigt bygga på dessa grundfärdigheter. Initiativet är även en del av en regional och nationell samverkan, tillsammans med bl.a. StGöran:s Ultraljudsakademi som syftar på att bidra till etablering och spridning av POCUS i Sverige.

Under våren 2024 erbjuds ALB:s POCUS Kurs på 3×2 utbildningsdagar+handledningsdagar över en period av drygt 2 månader. Kliniskt ultraljud är en komplex färdighet och det krävs ett strukturerat och ihärdigt tillvägagångssätt för att man ska uppnå en stabil kompetensnivå. Utöver kontaktdagarna krävs det mycket eget arbete med inläsning och träning.

Kursen kommer att avslutas med examination och certifiering. Datumen för höstens kurs följer nedan:

v7, 12-13/2, mån-tis: Core Modul Thorax (Intro, Lunga, Hjärta) + Handledningsdag

v11, 11-12/3, mån-tis: Core Modul Buk (Trauma, Urogenital, Tarm) + Handledningsdag

v16, 15-16/4, mån-tis: Avancerad Modul Barnakutsjukvård (Pung, Mjukdel, Muskuloskeletal, UL-ledda procedurer) + Handledningsdag

OBS: Kursdeltagandet måste godkännas först av närmaste chef & schemaläggare innan ansökan skickas in!

Kursavgiften för deltagare utanför ALB är 14.000 kr + moms för hela kursen (6 heldagar + examination), alternativt 7.000 kr + moms per modul om man väljer att gå bara delar av kursen (examinationen ingår).

Anmälning sker via blanketten nedan: https://link.webropolsurveys.com/S/F2161455DDF6D786

event Kalender